اطلاعات تماس
کارخانه:منطقه ویژه اقتصادی سیرجان,قطعه صنعتی شماره 56

دفتر مرکزی:اصفهان,میدان انقلاب,مجتمع تجاری انقلاب,طبقه دوم,شماره 206

 کد پستی:14157-81336

تلفن:      32218308-031
تلفاکس:  32228561-031
مشاوره رایگان 09128291700
        فقط در ساعات اداری
 
 
1400 خرداد
دوشنبه
24
آمار بازدید
  • کل بازدید : 152065
  • بازدید امروز : 49
  • بازدید دیروز : 87
  • بازدید این ماه : 1685
  • آخرین بازدید : دوشنبه 24 خرداد 1400 (21:56) ب.ظ
 
تبلیغات
بانک اطلاعات صنعت ایران - www.besi.co
 
 جهت پیشگیری ازمرگ و میربیماران,ناشی ازعفونت وآلودگیهای سطوح بیمارستانی که دراثرخلل و فرج ورطوبت پدیدمی آید,اجرای کفپوشهای پلی اورتان انحصاری این شرکت بهترین گزینه میباشد

مشخصات شیمیایی

CHEMICAL RESISTANCE OF A POLYUR
THANE MORTAR ( PARAND HEFAZ )
 
 
Weight Change In %
Test Panels 120×15×10 Mm
Formulation Ar 2823                                       Binaler: filler=1:8.5 parts by weight
Storage Ar RT in the following media:         OH:NCO= approx, 1:1
 
 
  1days 2days 3days 7days 10days 20days 30days 2months 3months 6months 9months 1year
sulphuric acid, conc not resustant.dis solved after 1 day
Sulphuric acid, 49% -0. 1 +_0 -0. 1 +_ 0 +0. 1 +0. 1 +0.1 +0. 3 +0. 4 0. 7 +0. 9 +1. 2
Sulphuric acid, 10% -0. 4 -0. 4 -0. 4 -0. 4 -0. 4 -0. 3 -0. 3 -0.1 +_ 0 0. 4 +0. 5 +1. 6
Sulphuric acid, 5% +_ 0 +_ 0 -0. 4 +_ 0 +_ 0 +_ 0 +_ 0 +0. 2 +0. 3 0. 7 +1. 1 +1. 3
Phosphoric acid, conc +0.1 +0.1 +0. 2 +0. 2 +0. 2 +0. 5 +0. 6 +0. 8 +0. 6 0. 6 +0. 5 +0. 5
Phosphoric acid, 42.5 % -0. 2 -0. 2 -0. 3 -0. 2 -0. 2 -0. 1 -0. 2 -0. 1 -0. 1 0. 1 +0. 1  +0. 5
Phosphoric acid, conc10% -0. 1 -0. 1 -0. 1 -0. 1 -0. 1 +_0 -0. 1 +0. 2 +0.1 0. 3 +0. 5  +0. 7
Hydrochloric acid, 30 % +0. 1 +_ 0 +0. 1 +0. 3 +0. 4 +0. 9 +1. 2 +0. 1 +4. 2 8. 7 +8. 7 +11.7
Hydrochloric acid, 5 % -0. 1 +_0 +_0 +0. 2 +0.3 -0. 8 +0. 8 +1. 9 +2. 3 4. 4 +5. 4 +6. 5
Nitric acid , 30% +0.3 +1. 0 +1. 5 +5. 5 +9. 5     Test ended extreme soflening    
Nitric acid , 10 % +0. 2 +0. 2 +0. 4 +0. 7 -1. 1 +4. 5 +7. 6 +13. 5 Test ended extreme soflening
Potassium hydroxide, 30% -0. 1 +_0 +_0 +0. 5 +0. 6 +1. 1 +1. 4 +2. 0 +2. 0 2. 4 +2. 7 +3. 4
Potassium hydroxide, 10% +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0. 2 -0. 2 +0. 6 +0. 7 +1. 1 +1. 3 1. 8 +2. 0 +2. 5
Sodium hydroxide 30% -0. 1 -0. 1 +_0 +0. 1 +0. 1 +0. 4 +0. 4 +0. 8 +0. 7 0. 9 +1. 2 +1. 3
Sodium hydroxide 10% -0. 3 -0. 3 -0. 3 -0. 1 +_0 +0. 4 +0. 4 +1. 1 +1. 1 1. 8 +2. 0 +2. 8
Calcium hydroxide, 30% +0. 1 +0. 2 +0. 2 +0. 2 +0. 2 -0. 4 +0. 4 +0. 7 +0. 9 1. 3 +1. 6 +1. 9
Calcium hydroxide, 10% +_0 +_0 +_0 +_0 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0. 5 +0. 5 0. 5 +0. 9 +1. 0
Ammonium hydroxide, 25 % +0. 3 +0. 3 +0. 3 +0. 3 +0. 3 +0. 5 +0. 5 +0. 9 +1. 1 +2.3 +3. 6 +4. 8
                                 
 
CHEMICAL RESISTANCE OF A POLYURETHANE  MORTAR ( PARAND HEFAZ )
 
 
Weight change in %
Test panels 120 × 15 × 10 Mm
Formulation Ar 2823
Storage At RT in the following media:                 OH:NCO =approx , 1:1
 
 
1 year 9 months 6 months 3 months 2 months 30 deys 20 deys 10 deys 7deys 3 deys 2deys 1 dey  
+1. 8 +2. 8 -1.4 +1. 0 +0. 8 +0. 4 +0. 2 +0. 2 +0.1 +0. 1 +0.1 +0. 1 Ammonium nitrate 50%
+0. 9 -0. 7 +0.4 -0. 3 +0. 2 +_0 +0. 1 +0. 1 +_0 +0. 1 +0.5 +0. 1 Ammonium sulphate 20%
+1. 4 +1. 4 -1. 3 +0. 7 +0. 5 +0. 4 +0. 2 +0. 1 +0. 1 +0.1 +_0 +_0 Iron(III) sulphate 20%
+2. 5 +2. 0 +1.4 +0. 9 +0. 8 +0. 3 +0. 3 +0. 3 +0. 1 +0. 3 +0. 2 +0. 1 Iron(III) chloride 20%
+0. 7 +1. 3 +0.4 +0. 3 +0. 3 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +0.1 Potassium dichromate 10%
+1. 5 +0. 4 +0.6 +0. 3 +0. 3 +0. 1 +0. 1 +_0 +_0 +_0 +_0 +_0 Copper sulphate 20%
+1. 5 +1.1 +1.0 +0. 8 +0. 9 +0. 5 +0. 5 +0. 2 +0. 2 +0. 1 +0. 1 +0. 1 Sodium carbonate 20%
+0. 5 +0. 6 +0.3 +0. 2 +0. 2 +0. 1 +0. 1 +0. 1 +_0 +0. 1 +0. 1 +_0 Sodium chloride 10%
+1. 0 +1.3 +0.8 +0. 7 +0. 8 +0. 5 +0. 7 +0. 4 +0. 5 +0. 4 +0. 4 +0. 2 Sodium sulphate 20%
+0. 8 +2. 5 +0.6 +0. 4 +0. 3 +0. 1 +0. 2 +0.1 +0.1 +0. 1 +_0 +_0 Formaldehyde ca. 35%
+1. 2   +0.6 +0. 6 +0. 9 +0. 5 +0. 5 +0. 3 +0. 3 +0. 3 -0. 2 +0. 1 Sugar solution 30%
+2. 5   +2.0 +1. 6 +1. 5 +0. 5 +0. 3 +0. 1 +_0 +0. 1 +_0 +_0 Hydrogen peroxide 35%
                Test   ended extreme    soflening     -9. 2 Acrylic acide 100%
Test   ended extreme    soflening +7. 1 +5. 5 +3. 6 +0. 9 +0. 6 +0. 1 Acrylic acide 50%
  Test   ended extreme    soflening   +16.7 +5. 1 +3. 6 +1. 1 +0. 8 +0. 3 +0. 3 +0. 3 Acrylic acide 10%
Test   ended             -32. 0 -11.1 Aniline
  Test   ended -19. 6 cresol
 
سخن روز
وارد عمل شدن بدون برنامه ریزی علت همه شکست هاست
 
تصاویر در یک نگاه

کارخانه ال جی (گلدیران)

کارخانه ال جی (گلدیران)

بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان سوانح سوختگی

بیمارستان الزهرا اصفهان

بیمارستان الزهرا اصفهان

بیمارستان الزهرا اصفهان

بیمارستان الزهرا اصفهان